Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

Ondernemingsgegevens

AQwaTech BV

Bevrijdingsweg 18 – B-8480 Bekegem

Telefoon: +32 (0)50 69 02 45

E-mail: info@aqwavit.com

BTW BE 0555.711.515

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van AQwaTech BV met maatschappelijke zetel te Bevrijdingsweg 18, B-8480 Bekegem, BTW BE 0555.711.515, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van AQwaTech BV moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door AQwaTech BV aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De verzendingskosten worden op het einde van het bestelproces apart vermeld. Het overzicht van de verzendingskosten vind u hier verderop.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden AQwaTech BV niet. AQwaTech BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. AQwaTech BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf met ons contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door AQwaTech BV. AQwaTech BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen – Beschrijving van het bestelproces

Hieronder vindt u een beschrijving van het bestelproces van onze webshop. Hierin zal u kort en bondig uitgelegd worden welke stappen u dient te nemen om een bestelling te doen, hoe u af kunt rekenen en welke bevestigingsmailtjes u zal ontvangen.

Stap 1: Het product

Als u het gewenste product heeft gevonden, eventueel de gewenste eigenschappen geselecteerd hebt, en eventueel de aantal hebt aangepast, klikt u in de product pagina op de knop “In Winkelmand”. Nu wordt het door u geselecteerde product toegevoegd aan de winkelwagen. U kunt nog andere producten op dezelfde manier aan uw winkelmand toevoegen of naar de winkelwagen gaan om af te rekenen.

Stap 2: De winkelwagen

Indien u uw bestelling wenst af te rekenen controleert u eerst uw producten in de winkelmand, past desgewenst de aantallen aan, klik daarna op Winkelwagen bijwerken en klikt u op de knop Ga door naar afrekenen. U wordt nu doorverwezen naar de afrekenpagina.

Stap 3: Afrekenen

U bevindt zich nu op de afrekenpagina. Hier dient u uw gegevens in de te geven (“Facturatieadres”). Klik nadien op “Doorgaan”. In het volgende scherm kan u eventueel een ander verzendadres invullen. Als je hier niets invult, worden de producten naar het facturatieadres opgestuurd. Klik nadien op “Doorgaan”.

Vervolgens kunt u uw verzendmethode selecteren.

De verzendkosten en het minimumbedrag voor gratis verzending verschillen per land. U vindt het overzicht in onderstaande tabel:

Land Verzendkosten in EURO (incl. 21% BTW) Gratis verzending vanaf… EURO incl BTW
België 7,50 125
Luxemburg 7,50 125
Nederland 7,50 125
Duitsland 8,50 125
Frankrijk 10,00 125
Verenigd Koninkrijk 18,00 125
Oostenrijk 15,00 150
Tsjechië 15,00 150
Denemarken 15,00 150
Spanje 15,00 150
Finland 15,00 150
Griekenland 15,00 150
Hongarije 15,00 150
Ierland 15,00 150
Italië 15,00 150
Polen 15,00 150
Portugal 15,00 150
Zweden 15,00 150

Vervolgens dient u een betalingsmethode te selecteren. Afhankelijk van het land kan je betalen met volgende betaalmethoden:

Land Betaalmethoden
België Bancontact/Mistercash
Luxemburg PayPal – Sofortbanking
Nederland iDEAL – iDEAL QR – bunq
Duitsland Giropay- PayPal – Sofortbanking
Frankrijk PayPal – Sofortbanking
Verenigd Koninkrijk PayPal – Sofortbanking
Oostenrijk EPS- PayPal – Sofortbanking
Tsjechië PayPal – Sofortbanking
Denemarken PayPal – Sofortbanking
Spanje PayPal – Sofortbanking
Finland PayPal – Sofortbanking
Griekenland PayPal – Sofortbanking
Hongarije PayPal – Sofortbanking
Ierland PayPal – Sofortbanking
Italië PayPal – Sofortbanking
Polen PayPal – Sofortbanking
Portugal PayPal – Sofortbanking
Zweden PayPal – Sofortbanking

Nu kunt u uw order controleren, akkoord gaan met de algemene voorwaarden door het vinkje naast “Ik heb de algemene voorwaarden van de website gelezen en ga hiermee akkoord” aan te vinken en tenslotte kunt u de bestelling plaatsen. Klik hiervoor op “bestelling plaatsen”.

Stap 4: Betaling

U wordt nu doorverwezen naar de beveiligde betaalpagina van onze betaalprovider SISOW. Hier dient u de instructies van de desbetreffende website te volgen en zo de betaling af te ronden.

Stap 5: Uw bestelling is bij ons ontvangen

U heeft nu uw bestelling geplaatst en deze is bij ons ontvangen.

Vervolgens zal u een email van ons ontvangen waarin uw bestelling wordt bevestigd. Uw bestelling is nu bij ons binnengekomen en zal verder verwerkt worden en klaargemaakt voor verzending.

AQwaTech BV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Stap 6: Verzending

Als we de betaling ontvangen hebben, zullen de bestelde producten binnen 3 werkdagen naar u verzonden worden. Van zodra de bestelling verzonden is, krijgt u van ons (via shop@aqwatech.com) ook nog een mail met de tracinglink zodat u uw bestelling kunt volgen.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen bij de Klant geleverd ten laatste binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan AQwaTech BV.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de AQwaTech BV was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van AQwaTech BV.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van AQwaTech BV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij AQwaTech BV.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant AQwaTech BV (Bevrijdingsweg 18, B-8480 Bekegem, info@aqwavit.com, +32 (0)50 69 02 45) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan AQwaTech BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan AQwaTech BV (Bevrijdingsweg 18, B-8480 Bekegem). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt AQwaTech BV, zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal AQwaTech BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat AQwaTech BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan AQwaTech BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door AQwaTech BV geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

AQwaTech BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met AQwaTech BV en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan AQwaTech BV.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant AQwaTech BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van AQwaTech BV is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)50 69 02 45, via e-mail op info@aqwavit.com of per post op het volgende adres: Bevrijdingsweg 18, B-8480 Bekegem). Eventuele vragen, inlichtingen en klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover AQwaTech BV beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt AQwaTech BV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

Zie hiervoor onze privacy policy.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Zie hiervoor onze cookie policy.

Atikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door AQwaTech BV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van AQwaTech BV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/), doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan AQwaTech BV, Bevrijdingsweg 18, B-8480 Bekegem, info@aqwavit.com:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en):

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

We verwijzen hierbij ook naar Artikel 7 van onze Algemene Voorwaarden:

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.