Website Disclaimer

Deze website is eigendom van AQwaTech BV

Adres maatschappelijke zetel: Bevrijdingsweg 18 B-8480 Bekegem, Belgium

Telefoon: +32 (0)50 69 02 45

E-mail: info@aqwatech.com

Ondernemingsnummer: BTW BE 0555.711.515

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan AQwaTech BV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De AQwaVit-producten en de andere producten en diensten van AQwaTech BV zijn niet bedoeld om ziekten of aandoeningen te diagnosticeren, behandelen, genezen, verlichten of voorkomen. Raadpleeg bij gezondheidsproblemen altijd uw arts.

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

AQwaTech BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Als de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of als bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, dan zal AQwaTech BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

AQwaTech BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Als u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, dan kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. AQwaTech BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

AQwaTech BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze, voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

AQwaTech BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze externe websites. Ze kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.