Wetenschappelijke tests AQwaVit® Water Vitaliser

De werking van de AQwaVit® Water Vitaliser is op verschillende manieren wetenschappelijk getest.

 

Smaaktest

70% van de proefpersonen proeven een verschil tussen behandeld en onbehandeld water

 

Aan de UGent werd een dubbelblinde test uitgevoerd met dertig studenten. Het doel was te onderzoeken of de smaak van water daadwerkelijk verandert door de AQwaVit® Water Vitaliser.

De studenten werden in drie groepen opgedeeld. Eén groep kreeg eerst gewoon kraantjeswater te drinken en daarna kraantjeswater dat behandeld was met de AQwaVit® Water Vitaliser. Een tweede groep kreeg eerst kraantjeswater dat behandeld was met de AQwaVit® Water Vitaliser en daarna onbehandeld kraantjeswater. Een derde groep kreeg twee keer gewoon kraantjeswater. Aan de studenten werd gevraagd of ze een verschil proefden tussen beide soorten water.

In totaal proefden 14 van de 20 studenten (70%) die water te drinken kregen dat met een AQwaVit® Water Vitaliser behandeld was een verschil, tegenover 4 van de 10 studenten (40%) die twee keer kraantjeswater kregen.

 

Groeitest sojabonen: meer en grotere scheuten

Het doel van deze test was na te gaan of de groei van soja beïnvloed wordt door het gebruik van water behandeld met de AQwaVit® Water Vitaliser. De test werd uitgevoerd aan de UGent.

De test werd gestart met 50 sojazaadjes en werd uitgevoerd tot de planten volgroeid waren.

  1. De helft werd begoten met leidingwater dat met de AQwaVit® Water Vitaliser behandeld was,
  2. de andere helft met onbehandeld leidingwater.

Dagelijks werden de sojazaden van water voorzien en werd het aantal scheuten groter dan 3 cm geteld.

AQwaVit Water Vitaliser Grafiek Groeitest Soja UGent

Tijdens de test was duidelijk te zien dat de zaden en scheuten die AQwaVit®-water kregen sneller groeiden dan deze die onbehandeld water kregen. Er ontkiemden ook meer sojascheuten in de partij met het behandelde water (gemiddeld 26 tegenover 17,5)). Dit is goed te zien op de foto’s van het experiment (in het rode potje scheuten begoten met gewoon leidingwater, in het gele potje scheuten die water kregen dat behandeld was met de AQwaVit® Water Vitaliser).

Er kan dus besloten worden dat het behandelde water een positieve invloed had op de groei van de sojabonen.

AQwaVit Water Vitaliser Groeitest Soja UGent

 

50% meer volgroeide sojascheuten met de AQwaVit® Water Vitaliser

Kalkafzettingstest: veel minder kalkneerslag in het water

De bedoeling van deze test was na te gaan of de hoeveelheid kalkneerslag in water vermindert door het gebruik van de AQwaVit® Water Vitaliser. Ook deze test werd uitgevoerd aan de UGent.
Twee bekers werden gevuld met 500 ml water:

  1. In de ene beker (A) gedemineraliseerd water dat behandeld was met de AQwaVit® Water Vitaliser,
  2. In de andere (B) onbehandeld gedemineraliseerd water.

In elk van deze bekers werd 2g CaCO3 (calciumcarbonaat ofwel kalk)/l gedoseerd. In de bekers met water en kalk werden een aantal koperen plaatjes gelegd. Vervolgens werden de bekers gedurende 16 uur in een oven van 110°C geplaatst.

Na 16 uur werd de hoeveelheid kalkafzetting op de koperplaatjes vastgesteld. De foto toont het verschil in kalkafzetting in water behandeld met de AQwaVit® Water Vitaliser (A) en onbehandeld water (B).

De gemiddelde gewichtstoename door kalkafzetting in het behandelde water was 0,1 g, tegenover 0,4 g in het onbehandelde water. Dit betekent dat de kalkafzetting met 75% daalde door het gebruik van de AQwaVit® Water Vitaliser.

AQwaVit Water Vitaliser kalkafzetting

 

75% minder kalkafzetting met de AQwaVit® Water Vitaliser

Meer vrije elektronen in het water

Een onderzoek uitgevoerd door het Institute for Bioelectrophotonics in Würzburg (Duitsland) had als doel na te gaan welke andere meetbare verschillen er zijn tussen onbehandeld water en met de AQwaVit® Water Vitaliser behandeld water.

Het verslag vermeldt:

The statistical comparison test for both samples shows that they are statistically significant different. Sample 1 has a higher average intensity of the plasma discharge as compared to sample 2. Two different methods for statistical comparison come to the same conclusion. A higher intensity in the plasma discharge for the resonance method is linked to a higher amount of free electrons being available during the measurement.’

Er is dus een statistisch significant verschil tussen het behandelde en het onbehandelde water. Dit duidt op een groter aantal vrije elektronen in het water dat met de AQwaVit® Water Vitaliser behandeld is.

De aanwezigheid van meer vrije elektronen wordt geassocieerd met een antioxidant-werking. Een antioxidant is in staat om vrije radicalen te neutraliseren. Dit zijn onstabiele atomen of moleculen die schade aanrichten in gezonde cellen.

AQwaVit Water Vitaliser elektronentest

 

Statistisch significant meer vrije elektronen in water behandeld met de AQwaVit® Water Vitaliser