AQwaVit®  Water Vitaliser

Vitaal water – Vitaal leven

Gezond en vitaal water bevordert de levenskracht in mensen, dieren en planten.

De AQwaVit® Water Vitaliser transformeert water en maakt het vitaal, zacht en lekker.

Voel het verschil in lichaam en geest!

AQwaVit Water Vitaliser

Vitaal, smaakvol en zacht water met de AQwaVit® Water Vitaliser

De AQwaVit® Water Vitaliser is een toestel dat het water in uw woning transformeert in vitaler, smaakvoller en zachter water. Dit gevitaliseerde water wordt makkelijker en dieper opgenomen in het lichaam en circuleert er beter. De AQwaVit® Water Vitaliser verhoogt ook het energetisch veld en de vitaliteit van uw woning. De waterleidingen waar het behandelde water door stroomt, worden antennes van positieve, harmonische energie. Uw woning wordt een vitale plek die gezondheid, rust en harmonie bevordert. Hierdoor bent u beter opgewassen tegen verschillende bronnen van stress.

AQwaVit Water Vitaliser vitaliseert water door energetische ballast te neutraliseren.

Toepassingsgebieden

  • Vitaal water voor mens, plant en dier

  • Lekkerder, zachter en voller van smaak

  • Eten bereiden met gevitaliseerd water

  • Zachter water in bad en douche

  • Geharmoniseerde, rustige leefomgeving

  • Alle soorten water (leiding-, put- of regenwater)

  • Alle soorten leidingen

AQwaVit® Industrial Home Cleanse

Zuiver uw woning voor optimaal welzijn

Combineer de AQwaVit® Water Vitaliser gedurende zes weken met de AQwaVit® Industrial Home Cleanse Unit. Dit toestel zorgt voor een diepgaande energetische reiniging van uw woning, met blijvend resultaat achteraf. Alle energetische belastingen in de ruimte, hoe zwaar ook, worden omgevormd tot ondersteunende energieën. U voelt de rust, vrede en harmonie in de gezuiverde ruimte.

Lees hier meer over de AQwaVit® Industrial Home Cleanse cyclus

AQwaVit Industrial Home Cleanse Zuivert uw woning energetisch voor optimaal welzijn

Ontdek de kracht van gevitaliseerd water!

Ontdek ook de andere producten van AQwaTech BV voor gezond en vitaal leven: